دانستنی های کرونا

فیلم های آموزشی

مجموعه فیلم های قرار گرفته در این بخش فیلم های معتبر از دید متخصصین این حوزه بوده که از منابع مختلف جمع آوری شده است.

چه کنیم که به بیماری کرونا مبتلا نشویم؟

 

جدیدترین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درباره کرونا